Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Þeir Réttindahópar eru notaðir til að stýra aðgengi notenda og tilkynningum sem þeir eiga að fá.

...