Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »


Sjálfvirk útskáning

Notast er við skilgreinda Vinnutímar á starfsmönnum til að stimpla starfsmenn sjálkrafa út ef þeir hafa gleymt því.

athugað er á klukkutíma fresti hvort það sé eitthver starfsmaður sem fer upp fyrir of mikinn samfeldantíma og er viðkomandi stimplaður út á skilgreindum vinnutíma.

  • No labels