Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »


Útlit á stimpilklukkusíðu (fyrir demo fyrirtækið Unit ehf)
Innstimplunar gluggi þar sem Athugasemd
er eini valkosturinn umfram tegund stimplunarInnstimplunar gluggi þar sem Verk hefur verið gert skilyrt (í stillingum)
en Athugasemd og Verkþáttur eru valkvæðir reitir.Villuboð birtast uppi í hægra horni ef ógilt starfsmannanúmer er slegið inn.


  • No labels